Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
RODO
INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
I N F O R M U J E:
1. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na terenie gminy Czechowice-Dziedzice jest Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach. Dane kontaktowe: ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@sm.czechowice-dziedzice.pl lub pod adresem - ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
3. Dane osobowe – wizerunek, będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 928 ze zm.).
4. Dane osobowych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Skargi wnosi się do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 228607086.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.207.78.157