Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
Naruszył nietykalność cielesną strażnika podczas interwencji.
W dniu 16 lutego tuż przed godziną 23 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie w jednym z lokali według zgłoszenia miało dojść do zakłócenia ciszy nocnej ( tego wieczoru była to już trzecia interwencja związana z art 51 kodeksu wykroczeń w tym lokalu). Zakłócenie miało polegać na słuchaniu głośnej muzyki oraz krzyki wydobywające się na zewnątrz. Na miejscu wraz ze strażnikami zjawili się czechowiccy policjanci, którzy również mieli zgłoszenie. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z jednym uczestnikiem imprezy. Jak się okazało w lokalu odprawiana była impreza urodzinowa. W trakcie interwencji z lokalu wyszedł n/n mężczyzna, który w kierunku stróżów prawa wykrzykiwał słowa nieprzyzwoite. Wobec powyższego funkcjonariusze postanowili wylegitymować mężczyznę lecz ten nie miał zamiaru z nimi rozmawiać. Oświadczył, że nie będzie nic pokazywał. Nie reagował na wydawane polecania stosowania się do zachowania zgodnego z prawem. Po chwili zaczął oddalać się się z miejsca interwencji w dalszym ciągu wykrzykując wulgaryzmy. Strażnicy oraz policjanci postanowili ująć awanturnika lecz ten stawiał bierny oraz czynny opór będąc przy tym agresywny. Użyto wobec niego ŚPB a następnie założono kajdanki. Podczas gdy funkcjonariusze obezwładniali awanturnika do strażnika miejskiego podszedł inny mężczyzna, który zaczął odpychać go od prawnie podjętej interwencji czym naruszył jego nietykalność cielesną a następnie wykrzykiwał w kierunku patroli wulgaryzmami. Na miejsce został wezwany do pomocy kolejny patrol policji. Wspólnie udało się obezwładnić obydwu awanturników. Zostali ujęci i przewiezieni do komisariatu policji skąd trafili do Policyjnego Pomieszczenia Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) celem dalszych czynności. Jeden z nich odpowie za przestępstwa z art 226 § 1 oraz art 222 § 1 kodeksu karnego - naruszenie nietykalności cielesnej strażnika miejskiego.
Spalał w piecu odpady zielone oraz deski kolejowe.
W dniu 16 lutego eco-patrol udał się do Ligoty celem dokonania kontroli jednej z posesji pod kątem sprawdzenia paleniska pieca centralnego ogrzewania. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące składowania na posesji podkładów kolejowych, które właściciel tnie na kawałki i mogą służyć mu jako opał. Pod wskazanym adresem strażnicy zauważyli spore ilości desek impregnowanych a także zielone gałęzie choinek - tui. Właściciel przyznał się do faktu palenia tych desek pochodzących z platform kolejowych oraz gałęzi z uwagi na brak opału. Podczas kontroli piec był wygaszony. Koło pieca znajdowały sie spore ilości popiołu w którym po zbadaniu stwierdzono niespalone odpady metalowe. Na miejscu funkcjonariusze sporządzili protokół z kontroli. Następnie sprawcy zakazano dalszego spalania materiałów niedozwolonych i uprzątnięcia terenu. Również nakazano uprzątnięcie popiołu do pojemników, które stały przed posesją puste. Sprawca został przez strażników stosownie pouczony o konsekwencjach wynikających z art 191 Ustawy o odpadach a także art 334 Ustawy Prawa Ochrony Środowiska. Właściciela poinformowano o ponownej kontroli w nieoznaczonym czasie.
Młodzież odwiedziła siedzibę Straży Miejskiej.
W dniu 25 stycznia na terenie straży miejskiej zjawili się mili goście. Była to grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach wraz ze swoimi nauczycielami, którzy w ramach swojego programu "Poznajemy zawody" odwiedzają różne zakłady pracy. W spotkaniu udział wzięli kierownik Dorota Bednarczyk oraz dyżurny komendy starszy inspektor Janusz Mrzyk, którzy przywitali i oprowadzali gości po pomieszczeniach straży. Dyżurny Janusz Mrzyk krótko opowiedział historię powstania - powołania jednostki w Czechowicach-Dziedzicach oraz w kilku zdaniach przekazał informację na temat zadań, obowiązków oraz uprawnień strażników miejskich. Następnie uczniowie zwiedzili pomieszczenie monitoringu miejskiego, gdzie mogli zobaczyć pracę obserwatora monitoringu podczas codziennej obserwacji różnych rejonów naszej gminy. Młodzież poznała także charakter pracy pozostałych stanowisk straży miejskiej: Komendanta, kierownika prewencji oraz pani referent i księgowej. W dalszej części spotkania na pytania uczniów odpowiadała kierownik Dorota Bednarczyk, gdzie wiele zapytań i wątpliwości było dotyczących Uchwały Antysmogowej związanej z kontrolą palenisk przez strażników miejskich. Po części teoretycznej nastąpiła długo wyczekiwana chwila przez uczniów związana z praktyczną stroną służby w terenie. Była możliwość przymierzenia różnego typu umundurowania m.in kamizelek taktycznych, kuloodpornych oraz zaznajomienie się z środkami przymusu bezpośredniego stanowiących wyposażenie każdego strażnika. Młodzież miała możliwość zobaczenia radiowozów służbowych, którymi na co dzień patrolują miasto funkcjonariusze. Na zakończenie spotkania z uczniami zostały wręczone pamiątkowe znaczki oraz chusty, które ufundował Wydział Promocji Miasta w Czechowicach-Dziedzicach. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla obecnych gości. Młodzież wraz z nauczycielami zaprosiła strażników do swojej siedziby celem ponownego spotkania i omówienia spraw związanych z programem dotyczącym niskiej emisji spalin.
Bezpieczne Ferie !!! Jak się przygotować.

Już za tydzień a dokładnie od 14.02.2019 roku dzieci z naszego województwa zaczynać będą ferie. W trosce o dzieci wyruszające na zimowe ferie Straż Miejska będzie prowadziła akcję Bezpieczne Ferie. Chcemy przekazać niezbędną wiedzę i informację jak się przygotować do odpoczynku zimowego.

Rodzice dzieci wyjeżdżających na ferie autokarami mogą nawiązać kontakt z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu alarmowego 997, 112, prosząc o sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu przed planowanym wyjazdem.

Ferie zimowe to okres beztroski dla dzieci i młodzieży, zaś dla rodziców i opiekunów - czas szczególnego zainteresowania warunkami bezpieczeństwa swoich pociech. Dlatego warto przeczytać i zapamiętać kilka podstawowych zasad.

PRZED WYJAZDEM DZIECI NA ZIMOWISKO:
Przed wyjazdem dzieci na zimowy wypoczynek opiekunowie i rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:

* posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu,
* posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci - program zimowiska, adres, telefony (co ułatwi ewentualny zarówno wcześniejszy kontakt z organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem),
* zapewnia opiekę medyczną, a opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy.

W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU:
Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy je wyposażyć w kartę telefoniczną ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami, portfel na pieniądze - najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku, informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska, niezbędną ilość pieniędzy.
Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, odtwarzacze muzyczne, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.
Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo, należy je nauczyć podstawowych zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:

* obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,
* ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,
* odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby nieznajome,
* zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
* zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
* zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,
* zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu (zakaz rzucania śnieżkami w pieszych, samochody lub okna, zakaz zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne - ulice, torowiska, korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw. Bezwzględnie należy zakazać wchodzenia na zamarznięte, rzeki, stawy czy baseny,
* w przypadku posiadania drogich przedmiotów lub znacznej ilości pieniędzy nie należy ich używać w sposób demonstracyjny (może to sprowokować zainteresowanie złodzieja),
* w razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia - o drogę lub kierunek najlepiej pytać policjanta lub inną osobę w mundurze, np. żołnierza, strażnika miejskiego lub osobę z odpowiednim oznaczeniem np. przewodnika turystycznego, aby nie zainteresować sobą osób przypadkowych.

FERIE ZIMOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA:
Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze potrafią same zorganizować sobie czas. Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań.
Jeżeli nie jest to możliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników wskazanym byłoby:

* zapewnienie opieki przez osoby zaufane,
* pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,
* przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
* wypracowanie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,
* bezwzględne zakazanie wpuszczania do mieszkania osób nieznajomych (nauczenie dzieci odmowy rozmawiania z nieznajomymi jest bardzo ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i naszego mienia. Kiedy dziecko odbiera telefon podczas nieobecność domowników i nie zna rozmówcy, powinno powiedzieć, że w tej chwili nie mogą podejść do telefonu, poprosić o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformować, że oddzwonią do niego. Dziecko nie może informować o nieobecności domowników, do kiedy ich nie będzie oraz gdzie obecnie przebywają).

Kiedy dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy je nauczyć, aby:

* nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
* klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
* nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem, np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
* nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych, nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
* nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą one pochodzić z przestępstwa).

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać się będą na lodowiskach przyszkolnych, czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.
Bądź widoczny na drodze używącj odblasków.
Straż miejska po raz kolejny przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni dla kierowców. Przy gorszej widoczności ocena odległości dla kierowców jest trudniejsza. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Taka drobna rzecz jak odblask, daje kierowcy o wiele więcej czasu na reakcję.

Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).

Przestrzeganie przepisów Prawo o ruchu drogowym jest obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Brak elementów odblaskowych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność czy też poruszanie się niewłaściwą stroną drogi mogą doprowadzić do sytuacji, w której najbardziej poszkodowanym będzie pieszy i zapłaci za to najwyższą cenę – własne życie.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to m.in. ratowanie ludzi przed śmiercią w wypadkach drogowych. Koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania, niż zakup elementu odblaskowego.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Straż miejska będzie czuwała nad bezpieczeństwem wolontariuszy WOŚP.
W dniu 13 stycznia 2019 roku w niedzielę odbędzie się kolejny 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy miejscy z Czechowic-Dziedzic będą dbać o bezpieczeństwo kwestujących, podczas tego finału. Funkcjonariusze będą kontrolowali ulice i zwracali uwagę, czy nie dochodzi do incydentów, w których ktoś chciałby pokusić się o zawartość puszki z pieniędzmi.

Straż apeluje jednak, by wolontariusze sami także zadbali o swoje bezpieczeństwo. – Kwestujcie w miejscach najczęściej uczęszczanych przez ludzi. Nie wchodźcie do bram i na podwórka. Działajcie najlepiej w grupach, nie w pojedynkę. O wszystkich próbach zakłócenia spokoju publicznego lub kradzieży natychmiast informujcie policjantów lub strażników.

Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza są: puszka, czerwone serduszka- naklejki, drugi wolontariusz i identyfikator. Szczególnie ważny jest ten ostatni. To dzięki niemu wiemy czy osoba, do której puszki wrzucamy pieniądze rzeczywiście jest wolontariuszem. Na identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka naszej Fundacji oraz kod QR.

Również w tym dniu strażnicy miejscy będą czuwali nad bezpieczeństwem w rejonie imprez, które będą organizowane na terenie naszej gminy wystawiając dodatkowe patrole.

Strażnicy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych.
Jak co roku gdy warunki pogodowe są niekorzystne i panują na zewnątrz ujemne temperatury strażnicy miejscy kontrolują parki, dworce, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki oraz pozostałe miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Informują ich o adresach noclegowni, a w skrajnie trudnych przypadkach odwożą bezdomnych w bezpieczne miejsce. Również oferują swoją pomoc proponując ciepłą herbatę lub kawę. SM apeluje o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur.

- Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze i bezdomne. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 112 lub 986.

Jak co roku, od listopada funkcjonuje specjalna infolinia. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu dla osób bezdomnych. Swoim zasięgiem infolinia obejmuje teren całego województwa śląskiego. Obsługiwana jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcjonować będzie przez całą dobę w każdym dniu tygodnia, aż do końca marca 2019 roku.

Informacje takie możemy również przekazać do Czechowickiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37 (032 215-44-09, 032 215-50-98), w godzinach wieczornych do Noclegowni przy ul. Łukasiewicza 13 (032 215-35-37).

Noclegownia w Czechowicach-Dziedzicach zapewnia 20 osobom pozbawionym mieszkania nocleg w ciepłym i suchym pomieszczeniu, wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie i wysuszenie odzieży, a ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka czynna jest od zmierzchu do godziny 8.00 rano następnego dnia. Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości.
Zarządcy dróg, właściciele posesji lub lokali, wspólnoty mieszkaniowe to na nich spoczywa obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego śniegu, lodu a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych
Zimowe obowiązki właścicieli posesji i zarządców dróg oraz wymagania w zakresie usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) oraz Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Kto zobowiązany jest sprzątać?


Zgodnie z ustawą obowiązek dbania o stan drogi należy do jej zarządcy. O chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel (czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością - współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną – wspólnoty mieszkaniowe lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Odśnieżanie chodników

Chodniki położone wzdłuż nieruchomości zobowiązani są uprzątać ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń właściciele tych nieruchomości (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art.5 ust.1 pkt 4). Ustawa wskazuje, że chodnikiem jest „wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, to utrzymanie go w odpowiednim stanie jest obowiązkiem firmy użytkującej tereny służące komunikacji publicznej.

Odśnieżanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie (a więc również odśnieżanie i usuwanie lodu) dróg wewnętrznych to obowiązki zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gdy nie ma zarządcy, obowiązki te przechodzą na właściciela terenu. Dotyczy to dróg na terenie osiedli mieszkaniowych i dróg dojazdowych do obiektów.

Odśnieżanie wejść do sklepów i lokali

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych

Usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli z dachów i balkonów należy do obowiązków właścicieli nieruchomości - wynika to z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ). Art. 61 nakazuje właścicielom i zarządcom obiektu budowlanego zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu także w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Zarządca lub właściciel musi więc dbać o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. O wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, jeżeli zarządcy nie usuną nawisów i sopli na wezwanie straży, Straż Miejska informować będzie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedzialność

Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczeniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.


Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzcach NR XII/85/15
Uwaga Fajerwerki!!!!
Wielkimi krokami zbliża się Sylwester, a wraz z nim zabawy z fajerwerkami.
Niestety nieumiejętność posługiwania się fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków, które często kończą się trwałym kalectwem.
Straż Miejska apeluje do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, by radość ze świętowania nie zakończyła się tragedią! 

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad, którymi należy kierować się podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych:

* Nie należy kupować fajerwerków niewiadomego pochodzenia.
* Zakupione fajerwerki powinny mieć polski atest oraz instrukcje w języku polskim, a na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.
* Fajerwerki nie mogą być używane przez dzieci.
* Należy informować Straż Miejską i Policję o handlowcach, którzy sprzedają fajerwerki dzieciom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, który naruszy zakaz, grozi kara nawet kara pozbawienia wolności.

Jak chronić zwierzęta przed fajerwerkami?


Wybuchy petard wywołują u czworonogów ogromny strach. Dotyczy to przede wszystkim psów, które mają bardzo rozwinięty zmysł słuchu i odbierają dźwięki, niesłyszalne dla ludzi. Przyjmuje się, że górna granica częstotliwości fal, które rejestrują psy to 40 tys. drgań na sekundę. Dla porównania człowiek słyszy ich zaledwie 20 tys. Głośne dźwięki są, więc dla tych zwierząt nieprzyjemne, a razem z intensywnością huku rośnie strach, a nawet panika. Zdarza się, że pod wpływem szoku pupile uciekają lub chowają się w najciemniejszych i najbardziej wytłumionych zakamarkach mieszkania. Podobnie dzieje się z kotami, które równie mocno „przeżywają” głośne imprezy sylwestrowe.

Na szczęście możemy przy pomocy różnych metod ulżyć czworonogom
:

1.Wyjdź z psem na dłuższy spacer przed tym, jak zaczną się wybuchy fajerwerków i nie spuszczaj go ze smyczy, bo istniej duże ryzyko ucieczki w panice. Do obroży przyczep psu tzw. adresówkę z danymi kontaktowymi.
2.Nie wyprowadzaj psa na siłę, jeśli nie ma na to ochoty i się boiZasłoń i zamknij okna to ograniczy dopływ bodźców z zewnątrz.
3.Nie wyciągaj zwierzaka z jego skrytki koty lubią chować się w kanapach, szafach czy łazience. Jeśli zwierzak znalazł bezpieczną kryjówkę, pozwól mu w niej przeczekać.
4.Podczas wybuchów bądź blisko pupila, ale zachowuj się naturalnie i nie przytulaj go na siłę.
5.Pamiętaj o psach podwórkowych, one również powinny mieć dostęp do cichego miejsca, w którym będą mogły się schronić.
6.Podczas Sylwestra i imprez stosuj wyłącznie SILENTY- ciche fajerwerki
ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ STRAŻNICY MIEJSCY.Wszystkim mieszkańcom gminy Czechowic-Dziedzic najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku


składa

Komendant Straż Miejskiej

wraz z pracownikami.
Strażnicy ujęli sprawców kradzieży drzewa w Zabrzegu.
W dniu 15 Grudnia funkcjonariusze straży miejskiej udali się do Zabrzega w rejon lasu ulicy Gminnej, gdzie może mieć miejsce kradzież drzewa z lasu. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali trzy samochody. Podczas dokonania kontroli naocznie pojazdów funkcjonariusze zauważyli w bagażnikach ścięte drzewa różnej średnicy oraz długości. Na miejscu zostało wylegitymowanych 4 mężczyzn - obcokrajowców. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Również nie mieli żadnej zgody na wycinkę drzew oraz na zabranie go z lasu. Na miejsce wezwano patrol policji, którym przekazano mężczyzn. W obecności funkcjonariuszy straży oraz policji sprawcy wyładowali drzewo z samochodów i umieścili je w miejscu skąd zostało zabrane. Policja będzie prowadziła dalsze czynności w stosunku co do sprawców za przestępstwo z art 290 kodeksu karnego, który stanowi
§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.
§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.
Strona 3 z 90 < 1 2 3 4 5 6 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.207.78.157