Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
RODO
Witamy
Telefon alarmowy Straży Miejskiej Czechowice-Dziedzice 986 telefon bezpłatny oraz 32-215-54-92


INFORMACJE Z PRAC STRAŻY MIEJSKIEJ
Zakaz spalania odpadów roślinnych na powierzchni ziemi. Z
Straż Miejska przypomina po raz kolejny, że na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. Odpady zielone mogą być skompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów ( PSZOK) na ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach w ilości 100kg na osobę zameldowaną w ciągu roku bezpłatnie z terenu zabudowy jednorodzinnej.
Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przyjętego Uchwałą NR XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Uchwałą Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 października 2015 roku zmieniającą tą uchwałę a także Uchwałą Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomimo tego, zdarza się, że Właściciele nieruchomości pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadto, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarniąch odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Powyższy zakaz dotyczy również spalania innych odpadów, w szczególności w paleniskach domowych. Spalanie w niskich temperaturach niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jak również dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie szkodliwe są powstające w wyniku spalania odpadów dioksyny i furany o działaniu toksycznym na organizm człowieka. Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi dla ludzi i środowiska, spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. mokrej sadzy w przewodach kominowych i może prowadzić do zapalenia instalacji grzewczej, popękania komina a w najgorszym przypadku zaczadzenia lub pożaru budynku mieszkalnego.
W przypadku potwierdzenia spalania odpadów komunalnych stosuje się tryb określony w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Organem właściwym do podjęcia czynności mających ma celu ukaranie osób, którzy nie przestrzegają przepisów prawa w Gminie jest straż miejska i policja.
Zgubił się po wieczorze kawalerskim.
W dniu 14.102018 roku przed godziną 1 w nocy dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny przebywającego na ulicy Kochanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach, który leżał w krzakach. Zgłaszającym był strażnik miejski z Czechowic, który w tym czasie był na imprezie weselnej i wyszedł na pole się przewietrzyć i zauważył młodego mężczyznę w krzakach. Gdy patrol przybył na miejsce okazał się to być 32 letni mieszkaniec Kleszczowa dzielnica Żor, który przyjechał do naszej miejscowości na wieczór kawalerski do jednego z klubów wraz z kolegami. Jak oświadczył mundurowym gdy uznał, że ma już dość alkoholu to wyszedł z imprezy lecz się zgubił i postanowił odpocząć w krzakach gdyż jak to oznajmił nie zna topografii Czechowic. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Z uwagi, że mężczyzna nie był naszym mieszkańcem i nie można go było przekazać nikomu pod opiekę i aby ten wieczór kawalerski nie zakończył się dla niego pobytem na izbie wytrzeźwień, strażnicy skontaktowali się telefonicznie z żoną. Kobieta w rozmowie ze strażnikiem myślała początkowo, że są to żarty i nie do końca wierzyła w tą wersję. Uwierzyła dopiero wtedy gdy funkcjonariusz poinformował ją aby zadzwoniła pod numer alarmowy SM i potwierdziła tą informację u dyżurnego. Mężczyznę przewieziono do komendy straży miejskiej celem zagrzania się i wypicia ciepłej herbaty. Po około godzinie żona przyjechała po męża i pojechali razem do domu. Funkcjonariusze również przekazali informacje mężczyźnie i żonie aby poinformowali resztę osób przebywających na kawalerskim, że jest bezpieczny aby go nie szukali.
Spalali odpady w piecu aby zagrzać wodę dla dzieci.
W dniu 9.10 2018 roku eco patrol dokonał kontroli jednej z posesji na terenie Czechowic-Dziedzic, gdzie wpłynęło zgłoszenie dotyczące możliwości spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Gdy strażnicy przybyli pod wskazany adres zgłoszenie się potwierdziło. Pomimo, że w chwili kontroli piec był wygaszony to strażnicy stwierdzili w nim odpady. Skontrolowany został popiół w którym również były odpady. W pomieszczeniu panował nieporządek i znajdowały się spore ilości odpadów m.in płyty wiórowe, zużyte dziecięce pampersy. Strażnik stwierdził, że na posesji znajdują się pojemniki na odpady oraz poukładane worki na butelki pet, które nie były spalane. Sprawca wykroczenia spalania odpadów przyznał się że spalił różnego typu odpady w piecu tylko z uwagi aby zagrzać wodę dla dzieci lecz zmusiła go do tego trudna sytuacja, która nie miała miejsca w poprzednich latach. Przeprowadzono z domownikami rozmowę w której stwierdzono, że budynek zamieszkuje 7 osób w tym 4 małych dzieci a rodzina jest w trudnej sytuacji życiowej. Na utrzymanie domu pracuje na chwilę obecną tylko jedna osoba. Zaproponowano rodzinie możliwość skorzystania z pomocy opieki społecznej. Rodzina oznajmiła, że złożyła już wniosek o pomoc. Rodzina nie żądała pomocy finansowej lecz tylko rzeczowej w postaci ewentualnie węgla aby mogła zapewnić dzieciom ciepło. Strażnik z uwagi na zaistniałą sytuację zastosował wobec domowników najniższy wymiar kary jakim jest pouczenie z art 191 ustawy o odpadach. Jednocześnie udał się do zamiejscowego MOPS-u celem przekazania informacji o losie tejże rodziny i udało się uzyskać pomoc. Rodzina została również powiadomiona o uprzątnięciu odpadów z okolicy pieca i ponownej kontroli w nieoznaczonym czasie i w razie stwierdzenia następnym razem nieprawidłowości będzie przeprowadzone postępowanie mandatowe.
Spożywali alkohol i zaczepiali klientów sklepu. Pojechali na izbę wytrzeźwień.
Początkiem tygodnia patrol straży miejskiej udał się w rejon sklepu Biedronka na ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu przez grupę osób w miejscu objętym zakazem a także zaczepiali oni klientów sklepu wymuszając od nich pieniądze. Na miejscu patrol zastał trzy osoby kobietę i dwóch mężczyzn, którzy również zostali wskazani jako sprawcy natarczywego żebrania art 58§1 kodeksu wykroczeń. Zostali oni ujęci celem potwierdzenia danych osobowych. Z uwagi na ich stan upojenia alkoholowego tj bełkotliwa mowa, trudności z poruszaniem się oraz brak możliwości pozostawienia pod opieką rodziny, zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej celem wytrzeźwienia.
Zrobiło się chłodniej. Eco patrol przypomina o Obowiązującej Uchwale Antysmogowej..
Jak już wiadć nadeszła jesień a wraz z nią chłodniejsze dni i noce. W związku ze spadkiem temperatury mieszkańcy przygotowywują sie do sezonu grzewczego. Z uwagi na rozpalanie swoich pieców z komina wydobywa się dym czego doświadczyli już niektórzy mieszkańcy i postanowili sprawdzić - zgłośić interwencję do straży miejskiej czym sąsiad pali. Dokonano już kilka kontroli w ktorych tylko potwierdzono jeden przypadek spalania odpadów zielonych w piecu
centralnego ogrzewania za co sprawca został pouczony.
W SM w Czechowicach-Dziedzicach od grudnia 2016 roku działa eco patrol, którego zadaniem jest m.in kontrola palenisk pod kątem sprawdzenia stosowanego opału w związku z obowiązującą Uchwałą Anty Smogową, która obowiązuje od 1 września 2017 roku. Strażnicy sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonego zakazu jaki został wprowadzony na terenie naszego województwa śląskiego.


Przypominamy, że we wskazanych rodzajach instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zakazuje się stosowania:


1.węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2.mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3.paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4.biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.


Uchwała Sejmiku nr V/36/1/2017Mężczyzna leżał na torowisku po których chwilę póżniej jechał pociąg.
W dniu 21 września po godzinie 21:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny poruszającego się po torach kolejowych w rejonie przejścia podziemnego na ulicy Kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach i kieruje się w stronę Zabrzega. Na miejsce został wysłany patrol, który na miejscu był po około 5 minutach. W wyniku sprawdzenia terenu strażnicy zauważyli od ulicy Hutniczej leżącego mężczyznę na torach. Mężczyznę patrol nie potrafił dobudzić. Nie reagował na słowa oraz sygnały - bodźce pomimo stwierdzonych u niego funkcji życiowych. Nie stwierdzono u niego żądnych obrażeń ciała. Od mężczyzny strażnicy wyczuli silną woń alkoholu. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia dla jego życia oraz interweniujących funkcjonariuszy, mężczyznę strażnicy przetransportowali w bezpieczne miejsce poza torowisko. Po kilku minutach udało się dobudzić jak się okazało 36 letniego mieszkańca Pszczyny lecz kontakt z nim był bardzo utrudniony. Do mężczyzny wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało go do Szpitala. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało uniknąć się tragedii do jakiej mogło dojść. Po około 5 minutach od usunięcia mężczyzny torem tym jechał pociąg.
Spożywali alkohol pod okiem kamery.
W dniu 17 września tuż przed godziną 19 obserwator monitoringu zauważył dwóch mężczyzn spożywających alkohol na ławce przy skwerze na ulicy Ks. Barabasza w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejsce został wysłany patrol. Podczas gdy patrol nie dotarł jeszcze na miejsce obserwator zauważył jak jeden z mężczyzn dopija z butelki alkohol i wyrzuca butelkę za siebie pomimo, że obok niego w zasięgu ręki stał kosz na śmieci. Gdy strażnicy pojawili się na miejscu mężczyźni byli zdziwieni ich wizytą. Gdy strażnicy pokazali, że znajdują się w zasięgu kamery monitoringu miejskiego to w jednym z mężczyzn wybuchła agresja i chyba wcześniej wypity alkohol zaczął działać gdyż zaczął zachowywać się agresywnie i odgrażać się funkcjonariuszom. Drugi był spokojny i wykonywał wszystkie polecenia w przeciwieństwie do kolegi. Nakazano odpuścić mu miejsce i pouczono o przestrzeganiu przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Natomiast awanturnik z uwagi, że nie potrafił ustać na nogach został przewieziony do izby wytrzeźwień celem wytrzeźwienia.
Zakłócali spokój i porządek publiczny. Pojechali do izby wytrzeźwień.
W dniu 11 września po godzinie 17 patrol straży miejskiej podjął interwencję wobec dwóch osób mężczyzny i kobiety na ulicy Słowackiego ( deptak) w Czechowicach-Dziedzicach, którzy zakłócali spokój i porządek publiczny poprzez zaczepianie przechodniów oraz spożywali oni alkohol w miejscu objętym zakazem. Osoby dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, używali słów wulgarnych. Ze względu na ich zachowania oraz brak możliwości pozostawienia pod opiekę rodzinie zostali przewiezieni do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, gdzie pozostali do wytrzeźwienia.
Pies zagryzł kurę w Ligocie. Strażnicy ustalili właściciela zwierzęcia.
W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy udali się do Ligoty na ulicę Bielską, gdzie otrzymali zgłoszenie dotyczące psów biegających bezpańsko po ulicy a także miały wtargnąć na jedną z posesji. Na miejscu zgłoszenia funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę ze zgłaszającym, który oświadczył, że na jego posesję wbiegły dwa agresywne psy które warczały na niego a następnie jeden z nich zagryzł mu kurę lecz oddaliły się w nieznanym kierunku. W toku przeprowadzonych później czynności udało się ustalić jednego z właścicieli psów, który zagryzł kurę. Psa strażnicy stwierdzili na terenie jednej z firm, którego również rozpoznał zgłaszający. Właściciel tłumaczył się strażnikom trwającym remontem na posesji przez które pies opuścił swój teren lecz na chwilę kontroli kojec psa był zabezpieczony i pies nie miał już możliwości ucieczki. Strażnicy stosownie pouczyli sprawcę, który nie zapanował nad swoim zwierzęciem co jest jego obowiązkiem wynikającym z art 77 kodeksu wykroczeń. Osoba zgłaszająca również oświadczyła, że nie będzie wnosić żądnych roszczeń lecz ma nadzieję, że zdarzenie miało charakter incydentalny.
Pieszy na drodze.
Straż miejska chciała przypomnieć pieszym poruszającym się po drogach, ulicach, chodnikach o ich prawach i obowiązkach. A mianowicie według danych prawie w jednej trzeciej wypadków drogowych biorą udział piesi, przy czym około dziesięć procent takich zdarzeń spowodowana jest właśnie przez niezmotoryzowanego uczestnika ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Polacy nie wiedzą, jak powinni zachować się na drodze. Wielu z nich nie zdaje sobie również sprawy z tego, że mogą otrzymać mandat, gdy wybiorą się na przechadzkę.

Droga i strefa zamieszkania

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pieszy musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku może poruszać się poboczem jezdni. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Te zasady znamy ze szkoły podstawowej.
Pozycja pieszego jest natomiast uprzywilejowana w strefie zamieszkania. Została ona wprowadzona w 1997 roku, ale część kierowców do dziś nie wie, jak należy się tam zachować. W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i to on ma pierwszeństwo przed pojazdem. Samochody mogą się tam poruszać z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Pieszy na pasach


Do największej liczby potrąceń dochodzi u nas na przejściach dla pieszych, a więc tam, gdzie niechroniony uczestnik ruchu powinien czuć się bezpiecznie. Po części jest to wina złej infrastruktury drogowej - słabo widocznych pasów i złego oświetlenia przejścia nocą. Odpowiedzialnością za wypadki trzeba jednak obarczyć również brak znajomości przepisów. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszemu trzeba też ustąpić pierwszeństwa poza "zebrą", jeśli chce on dojść do przystanku tramwajowego wyznaczonego pomiędzy pasami ruchu i nieposiadającego wysepki.

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych


Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych również ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, a nadto powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Jednakże, o czym należy pamiętać, pieszy nie może egzekwować pierwszeństwa przez nagłe wtargnięcie na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Poza przejściem dla pieszych

Zgodnie z przepisami pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu, które nie jest oznakowane pasami, tj. poza przejściem dla pieszych, wtedy gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Nadto takie zachowanie jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.Sytuacja zmienia się na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub drodze, po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni. Tam pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych jest lekceważenie zakazów do nich adresowanych. Przede wszystkim przepisy zabraniają pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również, co jest bardzo istotne na przejściu dla pieszych, nadto zakazane jest wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię, nie powinien zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby, nie może także przebiegać przez jezdnię. Takie działanie bowiem wiąże się z możliwością spowodowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie i może zostać ukarane mandatem. Jaka będzie jego wysokość? Zwykle sprawa kończy się na karze w wysokości 50-100 złotych, przy czym ta wyższa kwota grozi za wkraczanie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód poza przejściami dla pieszych, wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności i poza obszarem zabudowanym, a także wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach.

Jeśli jednak pieszy stworzy realne zagrożenie lub spowoduje wypadek, zostanie ukarany grzywną, a ta może sięgać kwoty aż 5000 zł. Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli pieszy dopuści się wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Przepisy przewidują wówczas dodatkowo karę aresztu do 30 dni lub karę ograniczenia wolności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności

Przez szczególną ostrożność, którą powinien zachować pieszy, należy rozumieć „ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. Szczególną ostrożność pieszy winien zachować zwłaszcza w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego
Rowerzysta na drodze.
Rowerzysta zgodnie z polskimi przepisami – jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu, roweru elektrycznego i motocyklista. Ma więc prawa, ale i obowiązki.

Rower musi być oświetlony
Rower poruszający się w nocy oraz w tunelu musi być oświetlony. Przepisy wymagają, aby rower był wyposażony w lampę z przodu (światło białe lub żółte) i z tyłu (światło czerwone) oraz czerwony odblask z tyłu. Przy normalnej widoczności w dzień światła nie muszą być włączone, a nawet zamontowane.

Rowerzysta ma prawo wyprzedzać z prawej strony
Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także z ich prawej strony. Jeśli kierowca skręca w prawo i widzi jednoślad przy prawej krawędzi drogi, musi się zatrzymać i go przepuścić

Rowerzyście nie wolno jeździć po przejściu
Rowerzysta nie może przejeżdżać przez "zebrę". Ma obowiązek zsiąść z roweru i przeprowadzić go lub - jeśli chce jechać - poszukać przejazdu dla rowerów.

Rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów.
W naszym mieści takie drogi znajdują się na ulicy Węglowej, Traugutta oraz Paderewskiego i rowerzysta musi korzystać z drogi lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat w wysokości 50 zł.

Rowerzysta może jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie
Rowerzysta ma prawo jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie, jeśli z danego pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie przynajmniej w dwóch kierunkach. Ma to zmniejszać ryzyko wymuszenia na rowerzyście pierwszeństwa i poprawić jego widoczność.

Rowerzysta nie może wjeżdżać na drogę szybkiego ruchu
Rowerzyści nie mogą korzystać z autostrady oraz drogi ekspresowej. Dotyczy to także przypadku poruszania się przez cyklistę jedynie pasem awaryjnym lub poboczem. Mandat za wjazd rowerem na drogę szybkiego ruchu wynosi 250 zł.

Rowerzysta czasem może jeździć po chodniku, zamiast po ulicy
Rowerzysta może jechać po chodniku, jeśli: opiekuje się dzieckiem na rowerze (do lat 10); dozwolona prędkość na drodze jest większa niż 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Oznacza to, że nie zawsze musi tamować ruch na jezdni.

Rower elektryczny na gruncie polskiego prawa

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją Prawa o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 roku rowery elektryczne o określonych parametrach należą do kategorii rowerów, ponieważ ustawodawca wprowadził następującą definicję: "Pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”[1].

Zgodnie z ustawą, która obowiązuje od 2012 roku, zmianie uległa m.in. definicja motoroweru, która spowodowała, że rower elektryczny niespełniający definicji roweru z powodu zbyt dużej mocy silnika, będzie w niektórych przypadkach traktowany jako motorower – jeśli spełnieni kryteria dotyczących mocy silnika motoroweru (limit mocy jest wielokrotnie wyższy od zastosowanego w przypadku roweru – wynosi 4000 W) oraz jeśli maksymalna prędkość nie przekroczy 45 km/h (przed nowelizacją prawa motorower musiał być wyposażony w silnik spalinowy). Spełnienie definicji motoroweru wiąże się z dodatkowymi wymogami i ograniczeniami, np. konieczność rejestracji pojazdu oraz zakaz poruszania się po drogach dla rowerów. W przypadku, gdy silnik jest jeszcze mocniejszy niż przewiduje to definicja motoroweru, wtedy najwęższa definicja, którą spełnia pojazd to definicja motocykla

Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy o wzajemnych szacunku jakim powinni obdarzyć się na drodze oraz zasadzie ograniczonego zaufania ponieważ nasze bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze.
Strona 1 z 85 1 2 3 4 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
54.161.100.24